Vi vill vara med och bygga 
ett gott samhälle

Utbyggnad av stadsbiblioteket

 Tillbaka

Vi vill med detta förslag till tillbyggnad av stadsbiblioteket erbjuda Stockholms stad en lösning till en fråga som flera år efter att en internationell arkitekttävling avgjordes, inte förverkligats. Behovet av kompletterande lokaler kvarstår.

Vi vill därför skapa en mötesplats för alla, både de som är frekventerade gäster och de som sällan besöker bibliotek. Känslan ska vara att detta är något annorlunda som för in andra och nya idéer runt böcker, kunskap och information.

Vi kan likna idén vid ett shoppingcenter där man går till affärer man vill besöka, men lätt dras in i andra butiker. När det gäller kultur, lärande och att skaffa sig kunskap måste vara eftersträvansvärt. Här ska alla unga, gamla, arbetande, daglediga, forskare, pensionärer, studenter, erbjudas något.

Om Stockholms stadsbibliotek är mera av ”boktempel” där de skönlitterära böckerna utgör själen blir innehållet i tillbyggnaden en kompletterande kunskapsbank där böcker och annan information kan sökas på olika sätt. Ett flertal publika mötesplatser i de olika våningsplanen skapar en kreativ miljö för

Vi vill genom en modern arkitektur skapa en underordnad och kompletterande byggnad till Asplunds stadsbibliotek, men samtidigt öppen och anpassad efter stadsmiljön, kvartersstaden och områdets topografi. 

Vi kallar förslaget Forum Stockholm och den har inte varit med i den arkitekttävling som gjordes för några år sedan och är därför troligtvis genomförbar och inte förbrukad.

Exteriören

Tillbyggnaden underordnar sig stadsbiblioteket i form, storlek och höjd och består av två identiska huskroppar där den närmast Odengatan och Sveavägen är vridet fem grader. Huskropparna sammanfogas av en inglasad hall som smalnar av och bryter sig ur grundformen med en strutliknande utbyggnad som leder upp till krönet av Observatorielunden.

Huvudentrén från Odengatan är stor och tillgänglig men rakt igenom, består den bara av en liten dörr på krönet av Observatorielunden. När man går in genom dörren från krönet på åsen öppnar sig en spännande effekt där byggnaden upptäcks och via 13 terrasser med 16 meters höjdskillnad kan man via trappor ta sig ner till entréplanet.

Stadsbiblioteket

Om Asplunds byggnad är sluten är tillbyggnaden helt öppen och man ser allt som händer. Hela fasaden mot Odengatan bildar ett skådespel där besökarna är aktörerna. På bottenvåningen är det barnen, på entréplanet cafégästerna, på våning 2 restaurangbesökarna och på våning 3 studerande. Fasaden runt hela byggnaden är glas med vita pelare. 

Interiören

Interiört består fastigheten av en gallerialiknande huskropp, 96 meter från väster till öster och en bredd på 64 meter från ingångarna i norr och söder. Från nya byggnaden, finns en 12 meter lång och två meter bred inglasad gångbro till gamla stadsbiblioteket. Därför är entrén från Sveavägen en av ingångarna till bibliotekets alla delar och med start i Rotundan finns en 140 meter plan gång i samma golvnivå genom nya och gamla delen. 

Från tillbyggnadens huvudentré ser man framför sig en hall som med pelare på sidorna smalnar av. Vid väggen 25 meter från huvudentrén fortsätter en smal del av huskroppen i 13 terrassliknande mindre våningsplan där en trappa leder upp till en ingång från Observatorielunden.

  Forum Stockhlm - Koncept