Vi vill vara med och bygga 
ett gott samhälle

Vi vill skapa ett hem - även om man bara bor en natt

 Tillbaka

Vi har stora lokaler som är speciellt anpassade för hemlösa och vad som krävs för att möta deras behov av lugn och ro, trygghet och gemenskap. Vi vet att en harmonisk miljö, god mat, tydligt regelverk, kärleksfull personal och bra sömn, leder till motiverande samtal, minskat missbruk och viktiga tankar för framtiden,

När man kommer till oss ska första känslan vara; Här kan jag sova. Och det kan man, vi förväntar oss inga incidenter även om många i hemlöshet och missbruk bor på samma yta. Vi har ingen vaken nattpersonal och därför finns det ingen anledning att gå upp, det finns ingen att prata med. Därför sover man i stället.

Udden nattboende är känt för att kunna ta hand om människor som ingen annan klarar av. Av 1500 olika individer som bott hos oss genom åren och framför allt många av de 200 från Stockholms stad som kommer till oss bara för att de är avstängda på alla andra ställen är bara 12 avstängda också hos oss.

Alla klarar inte att bo tillsammans med andra men de allra flesta gör det om man gör på rätt sätt.

Verksamheten drivs på kristen grund.