Vi vill vara med och bygga 
ett gott samhälle

T-bana Sollentuna - Kista - Arenastaden

 Tillbaka

Tunnelbanan byggs nu ut från Odenplan till Arenastaden med tre stationer. Detta är början på en ny gul linje (på kartan lila) och vi föreslår att linjen först förlängs norrut med en station vid Järvastaden och att spåren sedan kopplas ihop med blå linje söder om bron över Igelbäcken (2 km) för att fortsätta till Kista. Norr om Kista vill vi ha ett nytt spår åt nordost och föreslår stationer vid Kista port, Sollentuna, Edsberg och Väsjön (6 km).

Detta ger Sollentuna centrum en roll som kommunens mitt som är lätt att ta sig till från alla stadsdelar utan bil och skapar en enkel koppling till Kista. Samtidigt underlättar detta kommunikationerna vid stadsdelen Väsjön som nu byggs och Edsberg som förtätas.

Vi möjliggör också för en helt ny stadsdel vid Kista port runt Hanstavägen som kan binda samman hela norra Järva i en stadsstruktur. På samma sätt kopplar vi ihop Järvastaden med Arenastaden och övriga Solna och tar bort den mentala barriär som Enköpingsvägen och järnvägsspåren idag är.

Från Arenastaden är linjen söderut mot Skarpnäck redan beslutad.