Vi vill vara med och bygga 
ett gott samhälle

Saltsjöbanan på nya spår

 Tillbaka

Förslaget innebär att Saltsjöbanan konverteras till spårväg med en delvis ny sträckning samt med dubbelspår ända in till Slussen. Från Londonviadukten (1) går spåren högre upp vid Fåfängan för att gå på en separat högbro till Danvikstull  (2) där hållplatsen byggs på en bro över Kvarnholmsvägen. Via hållplats Finnboda och Kvarnholmen går spårvägen på den befintliga bron (3), via en tunnel (4) till hållplats Nacka strand.

Med en bro över motorvägen (5) till Forum Nacka och omstigning till T-bana, över Värmdövägen och via Lindvägen eller Ängsvägen (6) till Storängens hållplats går spårvägen vidare på gamla rälsen till Saltsjöbaden.

Den gamla sträckningen mellan Saltsjö-Järla och Storängen används inte och Lillängen förlorar sin hållplats. De övriga hållplatserna ersätts av nya tunnelbanan.

Konsekvenser i Nacka

Genom att byta sträckning på Saltsjöbanan undviker man att två kommunikationer servar samma områden vilket gör effektiviteten av de allmänna transporterna högre.

Restiden till city minskar för trafikanter från Saltsjöbaden eller Värmdö som kan byta till tunnelbana vid Nacka Forum i stället för vid Slussen, vilket avlastar övriga tunnelbanan från Slussen till T-Centralen. För de som åker hela Saltsjöbanan blir sträckningen 500 meter längre, med lika många hållplatser, men med någon mera minuts restid.

Om Värmdöbussarnas terminal förläggs i Nacka Forum och tunnelbanan förlängs till Orminge är det gångavstånd till spårbunden trafik i nästan hela kommunen och Nacka blir då centrum för hela regionen. 

Den nya sträckningen servar områden som idag bebyggs mycket men som annars är beroende av bil eller busstrafik och där flaskhalsen vid Danvikstull nu undviks. Även Nacka strand och Jarlaberg blir lätt tillgängligt utan bil vilket gör att områdena kan förtätas mer än idag om önskemål finns.

Visst finns det känslomässiga hinder för hela denna lösning. Att Saltsjöbanan skulle ändra sträckning efter 100 år och bli spårväg är ett sådant. De som bor i Lillängen kommer säkert att sakna banan sin hållplats och för de som bor vid Lindvägen blir livet annorlunda med spårvägen som  granne.

Men Saltsjöbanan har en funktion och blir kvar, annars fyller banan egentligen bara ett transportbehov för Fisksätra och som nostalgisk symbol för Saltsjöbaden. Utan ett tydligt transportbehov riskerar banan annars att läggas ner.