Vi vill vara med och bygga 
ett gott samhälle

Höghastighetståg för hela Sverige

 Tillbaka

Spår för höghastighetståg

När det gäller utbyggnad av höghastighetståg i Sverige har vi redan idag spår för snabba tåg. Botniabanan och Arlandabanan är byggd för 250 km/timmen och Norrbotniabanan håller på att planeras. Därför är det märkligt att vi funderar på att bygga upp två system för snabbtåg/höghastighetståg  som dessutom inte hänger ihop. Vi vill bidra med idén om att en bättre tågkapacitet som ska gynna hela Sverige.

Planeringen för utbyggnaden Stockholm - Göteborg och Jönköping - Malmö har vi inga synpunkter på förutom kostnaderna. Botniabanan (190 km) med 140 broar och 25 km tunnel kostade inklusive sidoinvesteringar 21,6 miljarder. Det var dock enkelspår men hur kan 70 mil snabbtåg söderut kosta hundratals miljarder? Gör vi det för dyrt?

Vi anser att 250 km/timme passar bättre för våra förhållanden än 300 km/timme. Vi är ett glesbefolkat land och investeringarna är stora. Sen bör ändå poängen vara att vi investerar för att hålla ihop vårt land i stället för att slussa hela södra Sveriges befolkning till Köpenhamn.

Vi vill därför bygga upp ett trafiknät där Stockholm är centralt och föreslår därför inte bara höghastighetståg till Oslo utan också norrut till Sundsvall och vidare mot Luleå med spåren som snart finns. På detta sätt når vi nästan alla av våra 30 största kommuner och universitetsorter.

Första lönsamma sträckningen som kan byggas omedelbart är Arlanda - Uppsala som inte bör gå vid nuvarande spåren. Det är smartare att dra ett nästan rakt spår från Arlanda 17 km norrut och därefter fyrspår till Uppsala. Då frigörs de gamla spåren för pendeltåg och regionen kan få nya stadsbildningar och minst två nya stationer (rött).

Med det rakaste spåret kan Stockholm - Arlanda - Uppsala då klaras av på 25 - 30 minuter.

Ny stambana i hela Sverige

För att skapa ny stambana med höghastighetståg i hela Sverige behövs förutom Stockholm - Göteborg och Jönköping - Malmö också Stockholm - Oslo (190 km enligt konsultförslag) och Arlanda - Uppsala (23 km). Med en grov uppskattning norr om Uppsala till Sundsvall som kompletterar befintliga spår (110 km) samt vidare norrut mot Härnösand (50 km). En del av detta som enkelspår.

Drömmen om nattåg till Paris och London är tyvärr helt orealistiskt. Att någon tillverkare bygger tåg med sängar som inte kan användas på dagtid, att bredden på perronger eller att signalsystem i olika länder samordnas, att Sverige inte har en särskilt stor befolkning och att tågen efter alla hundratals miljarder prismässigt ska konkurrera med lågprisflyg gör detta omöjligt. Däremot gör vi gärna resandet söderut mycket mera attraktivt, enkelt och snabbt och det vill vi.