Vi vill vara med och bygga 
ett gott samhälle

T-bana Fridhemsplan - Frihamnen

 Tillbaka

Vi föreslår att den nya tunnelbanelinjen från Älvsjö till Fridhemsplan fortsätter på gröna linjens spår till Odenplan och sedan vidare mot Norra Djurgårdsstaden och Värtahamnen. Från Odenplan kan linjen gå under Odengatan till Tekniska högskolan och vidare i tunnel till Norra Djurgårdsstaden som idag saknar bra kommunikationer. Därifrån finns redan spår i ytläge, vilket gör det enkelt att fortsätta linjen via Värtahamnen och Frihamnen.

Dessa områden kan med bra kommunikationer både byggas högt och tätt, som kanske enda plats i Sverige. Oljehamnen i Loudden kommer förr eller senare att ersättas av boende och arbetsplatser och linjen föreslås ha sin ändstation där.

Hela tunnelbanelinjen från Älvsjö kommer att serva helt nya områden och blir första linjen som inte går direkt till city. Det gör dock ingenting, hela linjen har fem stora omstigningsstationer som gör transporterna enkla. Vår föreslagna förlängning från Odenplan innebär att 2,5 km byggs i nybyggd tunnel, varav 1 km antagligen kan byggas direkt under Odengatan, därefter kan 4 km troligtvis läggas i ytläge där det redan finns spår om detta är önskvärt.

Vi ger med detta Norra Djurgårdsstaden och Värtahamnen några minuters transport till Odenplan och skapar förutsättningar för en tät bebyggelse med en välkomnande skyline vid Värtan och Frihamnen samt möjlighet till en tät bebyggelse vid Loudden.