Vi vill vara med och bygga 
ett gott samhälle

Österleden och bron över Saltsjön

 Tillbaka

Vi är medvetna om att Österleden inte ligger högt på någon prioriteringslista över framtida kommunikationslösningar. Detta i sig är lite märkligt eftersom det är uppenbart att det finns stora trafikbehov öster om stadskärnan. Idag är det bara tre körfält från norra till södra stan (två på E4 och en på Klarastrandsleden) vilket är en bidragande orsak till att stan är helt igenkorkad några timmar på morgonen och på eftermiddagen. Med en ringled kan dessa tre körfält kompletteras med två eller tre till åt andra hållet. Oavsett Förbifart Stockholm.

Osterlen bro - Viking båten

Högbro över Saltsjön

Öster om Södra Länkens koppling till Värmdöleden (1) vill vi ha en påfart till bron över Svindersviken (2), en av - och påfart vid Kvarnholmen (3) och sedan en vacker högbro (4) över Saltsjön. Vid Djurgården lånar bron 80 meter av nationalstadsparken för att direkt komma in i tunnel vid berget (25 meter hög) precis norr om Djurgårdsbrunnsvägen som då går under bron (5). Känslan av bron kommer därför att uppfattas ungefär som Västerbron ovanför Söder Mälarstrand. Under övriga parken norrut går vägen i tunnel. Detta gör en minimal påverkan på södra Djurgården.

Osterlen tunnel topografi

Tunnel under parken

Tack vare att vi genom denna lösning inte bygger bron via den smalaste delen av Saltsjön, som annars vore naturligt, utan vid den bredaste delen så kan högbron både klara av höga kryssningsfartyg samtidigt som lutningen tillåter trafiken att direkt ledas in i en tunnel utan någon vanlig markkontakt eller väg in i själva parken.

Osterlen kvarnholmen bron

Vi vet också väl att Djurgården och nationalstadsparken är en svår omständighet som måste hanteras varsamt för att kunna lösa en fungerande östlig kommunikationsled, oavsett om trafiken leds i tunnel eller inte. Ändå anser vi, även om det inte är politiskt korrekt, att en 1,5 km bro över Saltsjön från Djurgården till Värmdöleden skulle vara den bästa, enklaste, troligtvis den billigaste och definitivt den vackraste lösningen.

Osterleden - satellitbild

Enkel lösning på svårt trafikproblem

Vi skulle då lösa ett svårt trafikproblem samtidigt som vi undviker nya komplicerade tunnelbyggen under Saltsjön. Vi gör entrén till huvudstaden via havet på ett estetiskt tilltalande sätt och skapar en gräns för var staden börjar. Södra länken, som redan idag ofta är igenkorkad, får en avlastning och den kraftiga bebyggelsen vid Värtahamnen och Frihamnen har en alternativ väg söderut i stället för att belasta Essingeleden. Även Finnboda och Kvarnholmen, som nu kraftigt bebyggs, får en direkt på och avfart vilket på grund av höjdskillnaden inte hade varit möjligt med en tunnellösning.

Den avslutande och kompletterande delen av ringleden blir med detta förslag alltså varken genom en sänktunnel eller bergtunnel under Saltsjön. Detta besparar stora kostnader som antagligen i sig annars gjort att tunnellösningen kanske aldrig skulle bli av. Särskilt som man bara 2 km ifrån gjort samma arbete. denna omfattande förberedelse för tunnelbanan.

Ringleden

Vi visar också vår vackra stad för alla trafikanter i stället för att hantera alla transporter under mark. Gång och cykelfält finns på bron vilket kopplar ihop Nacka med nationalstadsparken. Möjlighet att förlänga 7:ans spårväg 700 meter till brofästet för att förlänga söderut finns också.