Vi vill vara med och bygga 
ett gott samhälle

Österleden och tunneln under Saltsjön

 Tillbaka

Vi är medvetna om att Österleden inte ligger högst på prioriteringslistan över framtida kommunikationslösningar. Vi vet också att tunnelbanan under Saltsjön är snudd på färdigplanerad men överklagad. Men vi kan ändå inte undvika att peka på fördelarna med att tänka om medans tid är. Ännu har ingenting byggts och det är väldigt många år till invigning.

Vi anser att en biltrafiklösning behövs och är helt uppenbar. Det är bara att se på en karta var folk bor och fundera på varför det bara är tre körfält från norra till södra stan (två på E4 och en på Klarastrandsleden) och varför stan är helt igenkorkad några timmar på morgonen och på eftermiddagen. Med en ringled kan dessa tre körfält kompletteras med minst två till åt andra hållet. Oavsett Förbifart Stockholm.

Att tunnelbanan under Saltsjön skulle delas med en biltunnel har tidigare lagts fram som ett sätt att enklare finansiera två stora projekt som (troligtvis) kommer att byggas i framtiden. Problemet var att när dessa tankar var aktuella började man med biltrafiken där man räknade med en dragning mitt på södra Djurgården. Det gynnade inte tunnelbanan och löste inte några kommunikationsproblem på östra Södermalm eller i Hammarby sjöstad. Kanske hade man en bild av hur det brukar se ut i större städer där ringleden ser ut ungefär som ett runt cykelhjul med ekrar. Visst är det lite snyggare på en karta men för oss blir det opraktiskt.

Vårt förslag är i stället att en enda tunnel byggs under Beckholmen till Södermalm, på Saltsjöns smalaste ställe, där tunnelbanan till Nacka är på västra och biltrafiken på östra sidan.

Österleden i ny sträckning

Nedfarter till biltunneln finns vid Lugnets trafikplats och leder också samtidigt hela Värmdöleden under Danvikstull till Masthamnen där en upp/nedfart finns. Dagens Danvikstullsbro blir då ingen ”flaskpropp” utan en vanlig bilväg som enklare servar Finnboda, Kvarnholmen, Hammarby Sjöstad och Nacka Strand.

Med en nedfart vid Berwaldhallen/östra Strandvägen kommer Östermalm att avlastas mycket bättre än idag, vilket säkert påverkar trafikströmmen genom Söderleden och Gamla Stan. Sträckningen på Österleden är visserligen 1 km längre än det vanliga alternativet men eftersom leden går i tunnel hela vägen har det ingen betydelse eftersom ingenting har förberetts särskilt för detta.

Stationerna på Södermalm

Även om denna sträckning leder spåren under Djurgården så är det inte bra att ha en station där. Ett enkelt sätt att ta sig som med t-bana kommer att medföra att kundunderlaget för djurgårdsfärjorna och spårvagn kommer att minska betydligt, vilket på sikt betyder nedläggning av i alla fall båttrafiken. Betydligt färre kommer att uppleva Strandvägen, vattnet, caféerna och folklivet, vilket i sig minskar attraktionen för hela parken.

Två stationer på östra Södermalm servar hela stadsdelen och möjliggör bra kommunikationer till Vikingterminalen och eventuell ny bebyggelse vid Masthamnen/Tegelviken samt bostadsområdet vid gamla bussdepån. Ingen station byggs under Hammarbykanalen eftersom den då placeras fel i förhållande till var folk rör sig och bor. Däremot kan eventuellt en gångtunnel byggas vid t-banan under kanalen. Stationen i Hammarby sjöstad placeras centralt.