Vi vill vara med och bygga 
ett gott samhälle

Spårväg Helenelund till Danderyd

 Tillbaka

Tvärbanan byggs nu ut från Ulvsunda till Helenelund via Bromma flyg och Kista. Tvärförbindelsen är behövlig men vi saknar fortfarande en bra kommunikationslösning från kommunerna norr om stan till de åt nordost. Dessa bägge regioner är skilda åt genom Brunnsviken, Edsviken och Norrviken vilket gör att kommunikationerna däremellan endast kan vara med vägtransporter.

Vi vill skapa en enkel och snabb spårvägsförbindelse genom att fortsätta den utbyggda tvärbanan från Helenelund via en bro över Edsviken till Danderyd och Djursholm och därmed omstigning både via tunnelbana och bussar till Norrtälje vid Mörby centrum och Roslagsbanan vid Djurholms-Ösby. 

Från Helenelund vill vi inom Sollentuna kommun ha stationer vid Edsviken, Silverdal och Rådan, vilket ligger nära Sörentorp om detta område i framtiden bebyggs. Via en kombinerad spårväg och cykelbro över Edsviken till Danderyd fortsätter spårvägen i tunnel till station Nora och Klingsta och därefter till Mörby centrum med omstigning till tunnelbana och buss till Norrtälje. Därifrån passerar linjen Mörbydalen och ansluter till Roslagsbanan vid Djurholms-Ösby.

Den 6,5 km långa sträckan kopplar då ihop alla nordostkommuner med pendeltåget till Arlanda/Uppsala, Kista, Bromma flyg och Alvik. Vi möjliggör på det sättet kollektiva färdmedel som inte fastnar i biltrafiken och ger en snabb cykel- och promenadväg mellan Sollentuna och Danderyd. Vi skapar också förutsättningar för ett stadsstråk längs Mörbyleden och placerar Mörby centrum ännu tydligare i kommunens mitt. En roll som blir ännu tydligare om Danderyd i framtiden skulle vilja bygga ut tunnelbanan norrut.