Vi vill vara med och bygga 
ett gott samhälle

Kulturstråk

 Tillbaka

Kulturstråk, som man enkelt kan följa är tänkt som utstakad promenadväg där man själv vandrar igenom olika intressanta delar av stan. På vägen passerar man förbi sevärdheter, gamla historiska miljöer, utsikter, parker, muséer, trevliga restauranger och caféer. Gångstråket är bestämt från början och vägen visas med uppsatta, men diskreta, vägvisare som pekar åt vilket håll man ska fortsätta. Längs vägen finns skyltar utställda som beskriver historier eller episoder som hänt i de hus och miljöer man passerar. Information kan också ges om avstickare till intressanta byggnader i närheten.

Idén kan också kompletteras med handböcker som mera ingående beskriver historiska händelser, intressanta detaljer och annat under färdvägen. Gångstråket passerar delar av stan som ligger lite vid sidan av och som kanske är svårt att upptäcka. Många spännande hus och gator finns precis bortom knuten i nästan glömda miljöer. Genom kulturstråken får stan en anledning att värna extra om de miljöer som är utmärkande och speciella. Genom att sprida kunskap och uppmärksamma bortglömda delar av vår stad skapar vi också en "försäkring" mot framtida rivningar och exploatering.

Syftet är också att få oss att upptäcka den stad vi bor i genom att visa på miljöer som kanske är okända för många och som vi i vår egen takt kan besöka samt att väcka nyfikenhet på vår egen historia. För turister som inte känner till Stockholm kan kulturstråken vara ett sätt att möta en annorlunda del av storstadens miljöer och historia som annars kanske missas.

Kulturstråken behöver inte nödvändigtvis vara färdiga från start utan kan börja som färdig gångrutt som allteftersom kompletteras med mer och mer information och historik över ställen man passerar. Detta för att man hela tiden ska upptäcka nya saker i den miljön man passerar. 

Utgångspunkten för den historiska och kulturella vandringen är på Stortorget i Gamla stan där alla kulturstråk startar.