Vi vill vara med och bygga 
ett gott samhälle

Fasadbelysning runt hela Gamla stan

 Tillbaka

Tack vare att stadens centrum vid förra sekelskiftet flyttades till Klara bevarades Gamla stan från en större exploatering. Detta är något som är nästan helt unikt och har inneburit att vi har kvar den gamla stadskärnan med en stadsplan från medeltiden där nästan alla byggnader är flera hundra år gamla.

Eftersom Gamla stan är placerad på några öar och tydligt skild från övriga stadens yngre delar går det fortfarande att med fantasi skapa sig en uppfattning om den ursprungliga staden mitt i skärgården.

Vi föreslår därför fasadbelysning på byggnaderna runt vattnet längs hela Gamla stan och Riddarholmen. På det sättet visar man den ursprungliga stadskärnan samtidigt som vi får tillbaka blickfånget på vårt unika arv. Ett sätt att tydliggöra den "gyllene medeltidsstaden" mitt i den pulserande storstaden. Dessutom en turistattraktion av stora mått som få andra städer kan uppvisa. Något som attraherar och lockar kanske främst under de mörka årstiderna.

Fasadbelysningen sätts då upp runt hela Skeppsbron och Munkbron, vid kajerna vid Riddarholmen och kompletterar Riddarhuset och Slottets belysning. Förutom det som redan finns behövs ungefär 1,7 km belysning runt Gamla stan och 500 meter vid Riddarholmen.