Vi vill vara med och bygga 
ett gott samhälle

Bostäder i Ekoparken

Arild Vågen [CC BY-SA]

 Tillbaka

I Stockholm är vi mån om våra grönområden och vi skyddar väldigt mycket, inte bara genom ekoparken utan också genom naturskyddsområden, nationalpark, naturreservat, friluftsområden, parker, strandskydd och andra riksintressen. Till det kan läggas vår skärgård och allt vatten däremellan.

Centralt i stan finns nationalstadsparken som upptar ett större område än hela övriga innerstan. En idé om en för all framtid skyddad sammanhängande central nationalpark är beundransvärd men inte realistisk. Det som borde vara ett enda område, är i verkligheten flera olika zoner där djurliv och fauna är skilt åt.

Fjäderholmarna och Skeppsholmen har ingenting gemensamt med Södra Djurgården medans gränsen mellan Ulriksdal, Brunnsviken och Norra Djurgården består av trafikbarriärer. Sörentorp, är inhägnat med taggtråd även om en cykelväg vid vattnet är öppen dagtid och Bergshamra är en vanlig förort.

Nålsögat - karta över grönområden i Stockholm

 

Nya gränser för ekoparken

Vi tror att det finns ett stöd hos Stockholmarna att vi för framtiden bevarar och fredar Södra Djurgården och området vid Djurgårdsbrunnskanalen som park samt att Brunnsviken, norra Djurgården och Ulriksdal har ett starkt miljöskydd.

Vi föreslår därför nya gränser anpassad efter verkligheten vilket i praktiken gör att det blir en sammanhängande ekopark i norr i tre avdelningar. Södra Djurgården behöver ett skydd, om detta är genom en till ekopark kan diskuteras men området kommer ibland att behöva nya byggnaden (museum eller utbyggnader) och kanske är denna lagstiftning ett hinder. Fjäderholmarna och Skeppsholmen behöver inget skydd och det är tveksamt om Moderna museet hade kunnat byggas om ekoparken startats tidigare.

Ett rådjur som ska mellan Södra Djurgården och Hagaparken måste oavsett ekoparken idag passera 7-10 gator och 10-15 gångvägar, förutom dagis och fotbollsplan för att komma närmaste väg.

Att ny bebyggelse inom Nationalstadsparken nästan är omöjlig att göra har inte bara gjort att Albano industriområde tagit 25 år att bebygga, man har också fått ändra planerna för en trafikled för att bevara en lind till kostnad av 70 miljoner, universitetsområdet är svårt att utveckla och alla stora eller små ärenden blir svårhanterbara. Idén är god men man har kanske haft en orealistisk syn på idén om en sammanhängande park, som aldrig har funnits, och därför kopplat samman två viktiga centrala naturområden vilket har medfört en frysning av marken.

Tessinparken, som finns på bilden ovan, är till exempel en del av ekoparken, som helt uppenbart är en stadsdel snarare än en del av ett sammanhängande naturområde.

Nålsögat - fin grön skog i sommartid vid Gärdet

 

Ny stadsdel på Gärdet

Sörentorp, Bergshamra, Universitetsområdet, Lill-Jansskogen och Gärdet måste få vara områden som kan bebyggas och vi anser att varje generation måste få ta sina egna beslut om detta. Vi anser att det i en storstad är lika viktigt att koppla ihop människor som natur.

Vi föreslår därför en respektfull bebyggelse på främst Gärdet som kopplar samman innerstan med Värtan. Även om en helt ny stadsdel byggs finns det ändå kvar en stor och sammanhängande park som fortfarande till ytan är större än central Park i New York. Allt vatten är skyddat och södra Djurgården har kvar i princip all skog och parkmark.

Nålsögat - karta över grönområden i Stockholm, en satellitbild.

Möjlig expansion för KTH

Det känns självklart att ett stadsnära område som Storängsbotten måste kunna byggas som stad och knyta ihop Norra Djurgårdsstaden med övriga stadskärnan. En tidigare stor asfalterad yta som varit industriområde kan knappast ha några större naturvärden som är viktiga att bevara även om man nu anlagt ängsmark.

En del av skogsområdena runt KTH bör kunna användas till utbildning och boende. Att ha en begränsning i hur bra utbildning vi får ha i Sverige och vilket utrymme som därför krävs för detta för all framtid, är märkligt.

Nålsögat - karta över grönområden i Stockholm

Studentlägenheter

Särskilt när det rör sig om en vanlig skog, inte ens av parkkaraktär, som idag är skyddad. Samtidigt vill vi ändå bevara en stor central del av Lill-Jansskogen och bättre koppla ihop den till Uggleviken som vi vill återställa som sjö.

Vid Universitetet vill vi bygga studentlägenheter i en stads- och parkmiljö. Med en omfattande men varsam bebyggelse, där få av gatorna är för biltrafik, berörs väldigt lite av miljön runt universitetet. Vi löser boendeproblem för studenter men bevarar ändå hela områdets karaktär.

Nålsögat - en flygbild/karta över grönområden i Stockholm