Vi vill vara med och bygga 
ett gott samhälle

Strandskydd

 Tillbaka

Sverige ett av världens mest glesbebyggda länder. Med samma befolkningstäthet som Danmark hade vi haft 59 miljoner invånare och som Nederländerna hade vi varit 185 miljoner. Vi är bara 10 miljoner i Europas femte största land. Vi har gott om utrymme. Samtidigt har vi 4800 mil strandlinje mot havet, mängder av åar och älvar samt 96000 sjöar.

Vår lagstiftning med ett 100, ibland 300, meter strandskydd finns med syfte att skydda allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för natur och djurliv. En god tanke men kanske i fel land. Ingen kan säga att vi saknar natur i Sverige och en mycket stor del är skyddad. Dessutom har vi vår unika allemansrätt som ger fri tillgång till all natur.

Med en ändring av strandskyddet från lag till något kommunerna själva beslutar om öppnas en guldgruva för främst kommuner i glesbygden, som säkert skulle kunna sälja mark och locka till sig nya sommarstugeägare från både Sverige och utlandet. Med tanke på att de flesta länder i Europa är tättbefolkade utan sjöar, med en begränsad kustlinje där all mark är odlad eller privat är ett strandnära läge i den svenska naturen säkert attraktivt.

Förutom att kunna bidra till mera folk i landsbygden kan detta också lösa en del problem i tillväxtkommuner som skulle kunna bygga på attraktiv mark som inte från början är industriområden. I Stockholmsområdet skulle detta innebära möjligheter till strandnära bostadsområden med bra båtkommunikationer, något som efterfrågas men som sällan blir lönsamt och effektivt.