Vi vill vara med och bygga 
ett gott samhälle

Om Nålsögat AB

 Tillbaka

Att ta sig igenom ett nålsögat är ett sätt att beskriva en process där svårigheter och omöjligheter övervinns. Nålsögat AB är ett visionsdrivet företag vars målsättning är att göra svåra saker och att lösa samhällsproblem.

Vår första utmaning är hemlöshet och missbrukarvård och vi har startat Udden nattboende som är ett eget koncept och en variant av härbärge. Vi har därför andra värden än många vårdbolag.

Att vara vinstdrivande eller visionsdrivande är en skillnad på ord men också i hela inställningen till att bedriva rörelse.

Existensberättigandet kommer av viljan att förändra, förbättra och förnya, snarare än att verksamheten ska ge god avkastning. Det centrala måste vara tanken att människor ska ha chansen till upprättelse och ett värdigt liv.

Ett område förutom social omvårdnad som vi vill bidra med gäller trafikplanering och kommunikationer men också inom stadsplanering och kultur. Här kan vi som oberoende aktör tillföra ett annat synsätt baseras på kunskap genom MBWA.

Vi har flera förslag för tunnelbana, spårväg och biltrafik som inte finns på andra ställen och som kanske är mera kostnadseffektiva än andra. Detsamma gäller Nobel Center och stadsbibiioteket där vi kommit med egna lösningar.

Vi erbjuder konsulttjänster både genom egna alternativa förslag, uppföljning och utveckling av dessa samt utveckling av befintliga.

Nålsögat har också tankesmedja som del i företaget.