Vi vill vara med och bygga 
ett gott samhälle

Missbrukarvård

 Tillbaka

Vi drev Udden nattboende under 10 år i Helenelund. Under den perioden hade vi 1700 olika individer hos oss från 20 kommuner. Vi samarbetade mest med kranskommunerna men vi kunde, på grund av ett snävt regelverk, inte vara med i upphandlingar från Stockholms stad (som är den enda kommun med tak-över-huvudet-garanti i regionen). Det gjorde att vi inte hade fasta platser från någon speciell kommun och var mera sårbara, till exempel under coronaperioden.

Vi avslutade verksamheten 31/8 2021 eftersom vi inte fick vara kvar i de gamla lokalerna. Vi hade svårt att hitta nya som kunde fungera under de väldigt speciella förutsättningar som ett nattboende för hemlösa/missbrukare ger.

Det är med stor glädje som vi blickar tillbaka och kanske återkommer vi med en liknande verksamhet framöver. Vill någon kommun ha fasta platser hos oss (och kanske gå samman med andra) kan vi på kort varsel starta upp igen. Tills dess kan vi erbjuda konsulttjänster till kommuner och behandlingsverksamheter när det gäller allt från behandling till struktur och personalfrågor. Vi har praktiska erfarenheter av att driva dagverksamhet, nattboende, fältarbete, motivationshem och behandling.