Vi vill vara med och bygga 
ett gott samhälle

Billiga nybyggda bostäder

 Tillbaka

I många tillväxtkommuner är det svårt att bygga eller få fram billiga bostäder. Behoven är stora men de snabba lösningarna är få. Bland annat brist på mark, knepiga byggregler, överklaganden och lång hantering gör kostnaderna höga och tiden för produktion lång. Vi föreslår en enkel lagändring som kan möjliggöra väldigt många nyproducerade billiga lägenheter i bra lägen.

Idag krävs hiss för hyreshus med över tre våningar vilket gör att antingen bygger man tre våningar (utan hiss) eller fem eller högre (med hiss). Investeringen måste kunna räknas hem och lagstiftningen snarare än behov och stadsmiljö, skapar därför idag ett viss sorts boende i en viss typ av område.

Vi föreslår att hyreshus som idag inte har hiss och som är upp till tre våningar, samt är minst 30 år gamla, ska kunna byggas på med upp till två våningar till utan hiss.

Det finns många sådana områden överallt i Sverige och med en gräns på att fastigheten är äldre än 30 år sker ingen spekulation vid nybygget. Fastigheten blir automatisk värd mera ju närmare man kommer en stamrenovering eller ombyggnad vilket kan innebära ökad värdestegring för bostadsrättsinnehavare, mindre hyresökningar för de redan befintligt boende vid en om- och påbyggnad, ett vitaliserat område med flera invånare och många billigt producerade lägenheter.

För de allra flesta är det inget problem att gå i trappor och att slippa dra in en hiss besparar väldigt mycket kostnader och stora ombyggnationer av redan befintliga fastigheter.

Efter 30 år håller också området att byta befolkning vilket gör att många äldre är kvar medans barnen har flyttat ut .En vitalisering med enkla billiga lägenheter främst för yngre ger området en nytändning och ökar kundunderlag för närservice, till exempel butiker och caféer.

En del sådana områden är idag lågexploaterat i centrumnära läge och skulle kommunen vilja förtäta innebär dagens regler i praktiken att man måste riva, eller göra stora ingrepp i befintlig bostadsmiljö som ändrar hela områdets karaktär. Ofta är fastigheterna byggda på detta sättet generöst placerade vilket gör att det inte är svårt att skapa nya parkeringsplatser eller offentliga miljöer för flera invånare.

Ett exempel

Ett lamellhus på tre våningar och tre ingångar har idag i regel 18 lägenheter. Skulle fastigheten kunna byggas på med två till våningar utan hiss där de nya lägenheterna är mindre så man får tre lägenheter på varje våningsplan skulle fastigheten få 18 extra lägenheter. Detta i ett område där el och avlopp redan fungerar, trafiken och allmänna kommunikationer flyter och butiker och skolor är byggda.

Jämför kostnaderna för de första 18 lägenheterna, inklusive all infrastruktur runt om, och för de sista 18 och skillnaderna är mycket stora.